DISCLAIMER EN PRIVACY

Informatie De op deze website getoonde informatie wordt door Wildlife Images met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wildlife Images verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Linken naar Wildlife Images website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de Jachthaven vanOversteeg Homepage te doen en ons op de hoogte stellen.

Aansprakelijkheid
Wildlife Images aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Wildlife Images aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Wildlife Images opgenomen informatie. Wildlife Images is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Wildlife Images website zouden voorkomen. Wildlife Images is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met Wildlife Images websites zijn gelinked.

Wildlife Images Privacyverklaring

Wildlife Images, gevestigd aan Schoolstraat 7, 4254 AK Sleeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.wildlifeimages.nl
Schoolstraat 7
4254 AK Sleeuwijk
06-26588562

Wildlife Images heeft een Privacy Functionaris aangesteld welke te bereiken is via info@wildlifeimages.nl onder vermelding van privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wildlife Images verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
-Voor- en achternaam
-Bedrijfsnaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrektbijvoorbeeld door een profiel op deze website aante maken, in correspondentie, telefonisch en inoverleg.
-Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wildlife Images verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van jouw betaling-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten-Om goederen en diensten bij je af te leveren-Wildlife Images verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wildlife Images neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildlife Images) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wildlife Images bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wildlife Images verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wildlife Images blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wildlife Images gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wildlife Images en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wildlifeimages.nl onder vermeldingvan Privacy Functionaris. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wildlife Images wil je er tevens op wijzen dat je demogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wildlife Images neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wildlifeimages.nl onder vermelding van Privacy Functionaris.